Papírová

Projekt se zaměřuje na vystavení papírového odlitku reliéfu (1,5m x 1m), který znázorňuje ženu, autorku, v jakési meditativní a zároveň obrané poloze. Kompozice celé figury je realizována v nízkém reliéfu a stranově symetrická. Odkazuje tak svojí estetickou kvalitou ke starověkým kánonům, které se ke konkrétní stylizaci dostávaly dlouhá tisíciletí s předpokladem tvorby stylu srozumitelného pro věčnost. Sebeprojekce autorky, jako reálné předlohy znázorněné tímto způsobem, nenuceně zpřítomňuje časem ověřené metody a témata, které jsme zvyklý dnes vídat spíše v muzeálních expozicích. Dalším momentem zpřítomnění je krok vytvoření papírového odlitku, kdy je trvanlivý, pevný materiál nahrazen křehkou a zranitelnou skořápkou. Jeho umístění v rámci konkrétního výstavního prostoru je voleno tak, aby se nacházel v dostatečném odstupu od proudícího množství lidí po schodišti. Tím se vytváří pomyslné oddělení dvou svébytných prostorů. Statického, bezpečného prostoru uměleckého artefaktu a dynamického prostoru schodiště, fungujícím v rámci provozu budovy Nové Scény ND. Dalším příkladem vztahu takového typu je blízkost dvou materiálů, které vynikají v instalaci přímo na místě.
Mám na mysli již zmíněný papírový odlitek, vznášející se ve světle, vně temného mramorového interiéru.

Papírová, Podesta – Nová scéna ND v Praze, vernisáž čtvrtek 6. prosince 2012