Zuzana Kantová je umělkyně, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Figurálního sochařství a medaile. V Zuzanině tvorbě je kladen důraz na technické a technologické provedení, kterým si postupně osvojuje formální kritéria klasického sochařství. Tématem se často stává ona sama, stylizující se do elementu ženství. Charakter konkrétní plastiky a materiál, citlivě volí a používá k vytvoření nálady.

V samotném provedení Zuzana mnohdy odkazuje k historickým kánonům jednotlivých epoch a používá tato paradigmata v dnešním kontextu. Neváhá při tom sáhnout i po technických prvcích, které se pod jejíma rukama mění ve svébytná sochařská díla.

V poslední době začíná autorka uvažovat v širším spektru médií, jako je například fotografie, kresba, malba, grafika. Objevuje cesty, jak nabyté zkušenosti z předešlých prací využít, ve formátu, který je diametrálně odlišný.

Činí tak s jistou dávkou nadhledu a sebevědomí, které je jí vlastní a tak důležité pro formování osobnosti umělce.