Šesterem stehen

Tělo, ať už člověka nebo zvířete a asi i rostliny je nosný vyjadřovací prostředek. Toto tělo – lidské, můžeme říci, že se jedná o ženské, vtlačuji do různých nezvyklých poloh. V některých případech nereálných ve smyslu životních možností. Tělo člověka je přizpůsobivé a snaživé. Jako výsledný materiál jsem zvažovala různé možnosti – papír – protože je křehký, sádru […]

Naše zahrádka

Zuzana Kantová a Adéla Součková, 19. 12. 2012 – 17.1. 2013, Galerie AVU, U Akademie 4, Praha 7

Papírová

Projekt se zaměřuje na vystavení papírového odlitku reliéfu (1,5m x 1m), který znázorňuje ženu, autorku, v jakési meditativní a zároveň obrané poloze. Kompozice celé figury je realizována v nízkém reliéfu a stranově symetrická. Odkazuje tak svojí estetickou kvalitou ke starověkým kánonům, které se ke konkrétní stylizaci dostávaly dlouhá tisíciletí s předpokladem tvorby stylu srozumitelného pro věčnost. […]

Předzahrádka

Předzahrádka, IDA Galerie Praha, srpen 2012 Předzahrádka je první samostatnou výstavou mladé sochařky Zuzany Kantové,studující na Akademii výtvarných umění v Praze. Název projektu svojígramatickou skladbou poukazuje k tématu, o který se autorka již delší dobu intenzivně zajímá a který by mohl mít vyústění ve formě její nadcházející diplomové práce. Tím tématem je zahrada. Předzahrádka tedy časově odkazuje k […]